Monomart | Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons, dus een bedrijf heeft het volgende privacybeleid ("beleid") opgesteld om u te laten weten welke informatie we verzamelen wanneer u onze site bezoekt Website ("Site"), waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken.
De termen "U", "Uw", "Uw" en "Gebruiker" verwijzen naar de entiteit/persoon/organisatie die onze Site gebruikt.
Wanneer dit beleid "wij", "ons" en "onze" vermeldt, verwijst het naar Website en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
Dit Privacybeleid wordt beheerst door onze Servicevoorwaarden.
Voor vragen over dit beleid of verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] | Pl. du Grote Zavel 4, 1000 Brussel, België +3225381813.

1. INFORMATIE DIE WE VAN U VERZAMELEN

Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt en deze informatie is noodzakelijk voor de adequate uitvoering van de contractuele overeenkomst die tussen u en ons van kracht is en stelt ons in staat om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Informatie over accountaanmelding. Wanneer u het account aanmaakt, vragen we u om de aanmeldingsgegevens te verstrekken, zoals e-mailadres, naam, wachtwoorden, gebruikersnaam, achternaam, telefoon, adres.
 • Betalingsinformatie. Om functies van de Site te bestellen en te gebruiken, kunnen we u vragen om bepaalde financiële informatie te verstrekken om de verwerking van betalingen te vergemakkelijken.
 • Inloggegevens. We verzamelen inloggegevens als u zich aanmeldt bij ons account met verificatiegegevens.

2. INFORMATIE DIE WE AUTOMATISCH VERZAMELEN

Wanneer u onze Site gebruikt of rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen we informatie verzamelen, inclusief uw persoonlijke informatie, over de manier waarop u zich op onze Site gedraagt, de services die u gebruikt en hoe u ze gebruikt.
Deze informatie is noodzakelijk voor de adequate uitvoering van het contract tussen u en ons, om ons in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen en gezien ons legitieme belang om de functionaliteiten van de Site.
 • Logboekgegevens en apparaatgegevens. We verzamelen automatisch loggegevens en apparaatinformatie wanneer u de Site bezoekt en gebruikt, zelfs als u geen Account hebt aangemaakt of bent ingelogd. Deze informatie omvat onder meer: Type browser.
 • Trackingtechnologieën en cookies. We gebruiken Tags, Cookies. We verzamelen ook automatisch informatie over het besturingssysteem van het apparaat, .
 • Gebruiksinformatie. We gebruiken een tool genaamd "Google Analytics" om informatie te verzamelen over uw interacties met de Site (welke pagina's u bezoekt, zoals de pagina's of inhoud die u bekijkt, uw zoekopdrachten naar Vermeldingen, boekingen die u hebt gemaakt en andere acties op de Site. Als gevolg hiervan plaatst Google, Inc. een permanente cookie in uw webbrowser om u te identificeren als een unieke gebruiker de volgende keer dat u deze Site bezoekt). Voor meer informatie ga naar Google.

3. DE MANIER WAAROP WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij verwerken uw gegevens volgens de algemene principes van gegevensverwerking.
We kunnen de informatie die we via onze Site verzamelen om een aantal redenen gebruiken, waaronder:
 • om de gebruiker te identificeren
 • om een account aan te maken
 • om een vertrouwde omgeving te creëren
 • om statistieken te maken en de markt te analyseren
 • om verbonden te blijven
 • Marketing aanpassen
 • om factuurgegevens te verzenden
 • om gebruikersorders te beheren
 • om contact op te nemen met de gebruiker
 • om de dienstverlening te verbeteren
 • om gegevensbeveiliging te waarborgen en fraude te voorkomen
 • om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving
 • om feedback te vragen
 • om getuigenissen te plaatsen
 • om ondersteuning te bieden
We zullen normaal gesproken alleen persoonlijke informatie van u verzamelen als we uw toestemming hebben om dit te doen, wanneer we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u uit te voeren, of wanneer de verwerking deel uitmaakt van ons legitieme bedrijf Belangen.

4. DIRECT MARKETING

We kunnen uw verstrekte contactgegevens gebruiken voor direct marketing. Deze direct marketingaanbiedingen kunnen, afhankelijk van uw voorkeuren, worden gepersonaliseerd, rekening houdend met alle andere informatie die u ons hebt verstrekt (bijv. locatie, profielinformatie op sociale media, enz.) of we hebben verzameld of gegenereerd uit andere bronnen zoals hieronder beschreven.
Als u de toestemming voor direct marketing wilt intrekken en weigert informatie van ons te ontvangen, kunt u deze optie op elk gewenst moment uitoefenen door uw voorkeuren in uw account bij te werken.

5. COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze Site bezoekt. We gebruiken cookies om onze Site te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Cookies stellen ons in staat om gebruikers te herkennen en herhaalde verzoeken om dezelfde informatie.
Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies die we gebruiken.

6. GEVOELIGE INFORMATIE

We verzamelen geen gevoelige informatie zoals politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, raciale of etnische afkomst, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot een seksuele geaardheid.
Verzend, upload of verstrek ons geen gevoelige gegevens en neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u denkt dat we dergelijke informatie hebben. We hebben het recht om alle informatie te verwijderen waarvan we denken dat deze zou kunnen bevatten gevoelige gegevens.

7. BETALINGSINFORMATIE

Om onze diensten te bestellen en te gebruiken, kunnen we u vragen om bepaalde financiële informatie te verstrekken om de verwerking van betalingen te vergemakkelijken. We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers wiens gebruik van uw persoonlijke informatie wordt beheerst door hun privacybeleid. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door . U kunt hun privacybeleid link (s) hier vinden: .

8. LINKS VAN DERDEN

Onze Site kan links naar andere websites bevatten. Lees hun privacybeleid voor meer informatie over hoe zij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, omdat we geen controle hebben over hun beleid en verwerkingspraktijken voor persoonlijke gegevens.

9. RETENTIE

We bewaren uw persoonlijke gegevens om diensten aan u te verlenen en zoals anderszins nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichting, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.
We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang we deze nodig hebben om diensten aan u te leveren, tenzij we anderszins door wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens langer te bewaren.

10. BEVEILIGING

We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om de persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen, inclusief fysieke, elektronische en procedurele maatregelen. We controleren onder andere regelmatig onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.
Ongeacht de maatregelen en inspanningen die door ons worden genomen, is de overdracht van informatie via internet, e-mail of sms niet volledig veilig. Wij garanderen niet de absolute bescherming en veiligheid van uw persoonlijke informatie of andere Gebruikersinhoud die u uploadt, publiceert of anderszins deelt met ons of iemand anders.
We raden u daarom aan om ons of iemand anders geen gevoelige informatie te verstrekken waarvan u denkt dat de openbaarmaking ervan u aanzienlijke of onherstelbare schade kan berokkenen.
Als u vragen heeft over de beveiliging van onze Site of Services, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

11. UW RECHTEN

U hebt recht op een reeks rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze rechten zijn:
 • Het recht op toegang tot de informatie die we over u hebben. Als u toegang wilt tot uw persoonlijke informatie die wij verzamelen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
 • Het recht om onjuiste informatie over u te corrigeren. U kunt uw persoonlijke gegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Wanneer we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.
 • Het recht om een klacht in te dienen. U kunt vragen of klachten indienen bij het nationale agentschap voor gegevensbescherming in het land waar u woont in het geval dat uw rechten mogelijk zijn geschonden. We raden echter aan proberen een vreedzame oplossing van het mogelijke geschil te bereiken door eerst contact met ons op te nemen.
 • Het recht om alle gegevens die op u betrekking hebben te wissen. U kunt om legitieme redenen zonder onnodige vertraging verzoeken om verwijdering van gegevens, bijvoorbeeld wanneer gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of wanneer de gegevens zijn verzameld onrechtmatig verwerkt.

12. CCPA PRIVACYRECHTEN

Onder de CCPA hebben consumenten in Californië onder andere het recht om:

 • Verzoek dat een bedrijf dat de persoonsgegevens van een consument verzamelt, de categorieën en specifieke persoonsgegevens bekendmaakt die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.
 • Verzoek dat een bedrijf alle persoonlijke gegevens over de consument verwijdert die een bedrijf heeft verzameld.
 • Verzoek dat een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, niet de persoonlijke gegevens van de consument verkoopt.
 • Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

13. GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN VAN DE AVG

We willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

 • Het recht op toegang – U hebt het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. We kunnen u een kleine vergoeding in rekening brengen voor deze service.
 • Het recht op rectificatie – U hebt het recht om ons te verzoeken alle informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.
 • Het recht op verwijdering – U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht op gegevensportabiliteit – U hebt het recht om te verzoeken dat we de gegevens die we hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op - [email protected].

14. TOEPASSING VAN HET BELEID

Dit beleid heeft uitsluitend betrekking op de diensten die door ons bedrijf worden geleverd. Het omvat geen diensten van andere organisaties of individuen, inclusief producten of websites die worden weergegeven in zoekresultaten, of andere websites die onze services kunnen bevatten of waarnaar wordt gelinkt vanaf ons platform.

15. WIJZIGINGEN

Ons beleid kan van tijd tot tijd veranderen. We zullen beleidswijzigingen op onze site plaatsen en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, kunnen we overwegen een meer expliciete kennisgeving te verstrekken (inclusief, voor bepaalde services, e-mailkennisgeving van Beleidswijzigingen).

16. AANVAARDING VAN DIT BELEID

We gaan ervan uit dat alle gebruikers van deze site dit document zorgvuldig hebben gelezen en akkoord gaan met de inhoud ervan. Als iemand het niet eens is met dit beleid, moeten ze zich onthouden van het gebruik van onze site. We behouden ons het recht voor om ons beleid te wijzigen op op elk moment en informeer op de manier zoals aangegeven in sectie 14. Voortgezet gebruik van deze Site impliceert de aanvaarding van het herziene Beleid.

17. VERDERE INFORMATIE

Als u nog vragen heeft over de gegevens die we verzamelen of hoe we deze gebruiken, neem dan gerust contact met ons op via de details zoals hierboven aangegeven.
Gebruikers uit de EU en EER kunnen eenvoudig contact opnemen met onze Europese vertegenwoordiger: [email protected]